ELEKTROKOAGULACIJA / ELEKTROKAUTERIZACIJA

(uklanjanje kapilara , bradavica, izraslima…)